Sammenslutningen af grundejerforeninger Dragsholm

Sammenslutningens fulde navn er:

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i sommerhusområderne i den tidligere Dragsholm Kommunes område

Medlemskredsen omfatter ca. 50 grundejerforeninger.
Formålet er at varetage medlemmernes fællesinteresser over for Odsherred kommune, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og forsyningsselskaber mv.
Sammenslutningen kan yde tilskud til de enkelte foreninger til juridisk afklaring af principielle spørgsmål.

Sammenslutningen har etableret en samarbejdsaftale med de 2 andre sammenslutninger i Odsherred:

  1. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i den tidligere Trundholm Kommune (SAGT)
  2. Fritidshusejernes Sammenslutning i den tidligere Nykøbing- Rørvig Kommune (FSNR)

De 3 sammenslutninger har etableret et fælles organ:
Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommunen KSO.
KSO har til opgave at varetage de 3 sammenslutningers fælles interesser over for Odsherred Kommune m.v.