Sammenslutningens bestyrelse

Formand:

Lisbeth Ellebæk
Grundejerforeningen Østerled,
Mobil: 20487271

Kasserer:

Marianne Enetoft
Grundejerforeningen Stenværket

Medlemmer i øvrigt:

Henrik Gulbæk Søborg
Grundejerforeningen Poppelly
Mobil: 28703761

Leif Rosenkilde
Grundejerforeningen Udsigten
Mobil: 20923488

Helene Regnell
Grundejerforeningen Lysager