Sammenslutningens bestyrelse

Formand:

Lisbeth Ellebæk
Grundejerforeningen Østerled,
Mobil: 20487271

Kasserer:

Marianne Enetoft
Grundejerforeningen Stenværket

Medlemmer i øvrigt:

Helene Regnell
Grundejerforeningen Lysager

Niels-Anders Nielsen
Grundejerforeningen Plejerup-Strandly