Nyheder

Referat fra årets rep. møde 150 150 lisbeth

Referat fra årets rep. møde

Referat, regnskab mm. er i dag udsendt til sammenslutningens medlemmer. Giv lyd hvis det ikke er dukket op hos jer. Måske trænger vi til at få opdateret jeres kontaktoplysninger.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 29. november 2020

Send gerne input/ønsker til dagsorden

Ny mailadresse 150 150 lisbeth

Ny mailadresse

Fremadrettet kan bestyrelsen kontaktes på mailen bestyrelse@grundejerforeninger-dragsholm.dk